Týmto VZN sa upravujú podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území obce Vysoká nad Kysucou.

pdfVšeobecne - záväzné nariadenie č. 1/2021 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v obci Vysoká nad Kysucou748.41 KB10/02/2021, 19:06