Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 3 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou je úrava znenia jeho ŠTVRTEJ ČASTI, §4 Výška poplatku a splatnosť, dopĺňa sa písm. K. Poplatok za zapožičanie drobného inventáru a body 1), 2), 3), 4) a písm. L. za dezinfekciu priestorov sály KD a príslušenstva, vrátane inventáru.

pdfDodatok č. 3 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou808.67 KB20/06/2020, 20:44