Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 2 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou je úrava znenia jeho ŠTVRTEJ ČASTI, §4 Výška poplatku a splatnosť, písm. I. sa dopĺňa o bod č. 12) Podmienky prenájmu sály kultúrneho domu v období od 23. 12. kalendárneho roka do 01. 01. nasledujúceho roka.

pdfDodatok č. 2 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 2/2017 o poplatkoch za služby poskytované obcou Vysoká nad Kysucou809.01 KB14/12/2019, 15:10