Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 1 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 1/2015 o podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania je úprava znenia čl. 8 odst 2).

pdfDodatok č. 1 k Všeobecne - záväznému nariadeniu č. 1/2015 O podmienkach nájmu v nájomných bytoch vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania805.08 KB18/02/2019, 19:43