Predmetom úpravy tohto Dodatku č. 3 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou je úprava dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území obce Vysoká nad Kysucou a tým vyvolaná zmena Prílohy č. 1 a zrušenie Prílohy č. 2.

pdfDodatok č. 3 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou792.51 KB13/03/2018, 20:15

pdfPríloha č. 1 k Dodatku č. 3 k Všeobecne – záväznému nariadeniu č. 2/2014 o financovaní originálnych kompetencií obce Vysoká nad Kysucou74.86 KB13/04/2018, 20:15