Dodatok č. 1/2012 k všeobecnému záväznemu nariadeniu č. 1/2009 o poskytovaní opatrovateľskej služby, o spôsobe určenia výšky úhrady a spôsobe platenia úhrady za opatrovateľskú službu na území obce Vysoká nad Kysucou.

Dodatok č. 1/2012 k VZN č. 1/2009796.22 KB