Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase jej nedostatku a o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Vysoká nad Kysucou.

pdfVZN č. 2/2015564.06 KB