VZN č. 1/2015 o PODMIENKACH NÁJMU V NÁJOMNÝCH BYTOCH vybudovaných z prostriedkov získaných štátnou dotáciou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania.

pdfVZN č. 1/2015 873.13 KB