Všeobecne - záväzné nariadenie č. 4/2013 o zlúčení školských zariadení.

pdfVZN č. 4/2013336.75 KB