1. časť hlavného kultúrneho programu Matúšovských hodových slávností, konaného v nedeľu 22. septembra 2019:

- Otvorenie a privítanie hostí

- Ako sa rodí chlebík (deti zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana)

- na Zbojníckom chodníčku (Zbojníci z Lupežova, Dievčence z Vysokej a Muzička spod Grúňa)