Video, ktoré spracoval Ladislav Ďurčanský a nahovoril Ján Ďurčanský zachytáva prierez činnosti DHZ Horný Klečov v kalendárnom roku 2018.