Video spracovala pani Terézia Turiaková (Kysucká televízia)