Kultúrny program pripravený obcou Vysoká nad Kysucou pre našich seniorov pri príležitosti mesiaca Október, ktorý je mesiacom úcty k starším. Spracovateľom záznamu je spoločnosť TES Media s.r.o.