Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2009 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2009 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 6/2009 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2009 zo schôdze OZ konanej dňa 3. 9. 2009 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 4/2009 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2009 zo schôdze OZ konanej dňa 30. 6. 2009 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 3/2009 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2009 zo schôdze OZ konanej dňa 7. 4. 2009 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 2/2009 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2009 zo schôdze OZ konanej dňa 17. 2. 2009 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2009 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2008 zo schôdze OZ konanej dňa 9. 12. 2008 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 7/2008 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2008 zo schôdze OZ konanej dňa 24. 10. 2008 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 6/2008 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2008 zo schôdze OZ konanej dňa 26. 8. 2008 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 5/2008 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2008 zo schôdze OZ konanej dňa 20. 6. 2008 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 4/2008 v pdf formáteSample Image