Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2011 z mimoriadnej verejnej schôdze OZ konanej dňa 15. 11. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 6/2011 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2011 z mimoriadnej verejnej schôdze OZ konanej dňa 21. 10. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 5/2011 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2011 z mimoriadnej verejnej schôdze OZ konanej dňa 16. 8. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 4/2011 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2011 z mimoriadnej verejnej schôdze OZ konanej dňa 8. 8. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 3/2011 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2011 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 7. 6. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 2/2011 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2011 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 8. 3. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2011 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2010 z ustanovujúcej schôdze OZ konanej dňa 21. 12. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 7/2010 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2010 z mimoriadnej schôdze OZ konanej dňa 11. 11. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 6/2010 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2010 zo schôdze OZ konanej dňa 5. 11. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 5/2010 v pdf formáte alt