Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2010 z ustanovujúcej schôdze OZ konanej dňa 21. 12. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 7/2010 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2010 z mimoriadnej schôdze OZ konanej dňa 11. 11. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 6/2010 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2010 zo schôdze OZ konanej dňa 5. 11. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 5/2010 v pdf formáte alt 


Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2010 zo schôdze OZ konanej dňa 7. 9. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 4/2010 v pdf formáte alt 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2010 zo schôdze OZ konanej dňa 18. 5. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 2/2010 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2010 zo schôdze OZ konanej dňa 19. 2. 2010 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2010 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2009 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2009 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 6/2009 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2009 zo schôdze OZ konanej dňa 3. 9. 2009 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 4/2009 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2009 zo schôdze OZ konanej dňa 30. 6. 2009 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 3/2009 v pdf formáteSample Image