Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2012 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 13. 11. 2012 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 6/2012 v pdf formáte alt 
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2012 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 11. 9. 2012 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 5/2012 v pdf formáte alt  
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2012 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 28. 6. 2012 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 4/2012 v pdf formáte alt 
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2012 z  verejnej schôdze OZ konanej dňa 29. 5. 2012 v Reštaurácii Požiarnik vo Vyšnom Kelčove. 

Uznesenie č. 3/2012 v pdf formáte alt 
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2012 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 28. 2. 2012 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 2/2012 v pdf formáte alt 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2012 z mimoriadnej verejnej schôdze OZ konanej dňa 7. 2. 2012 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2012 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2011 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 13. 12. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 7/2011 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2011 z mimoriadnej verejnej schôdze OZ konanej dňa 15. 11. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 6/2011 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2011 z mimoriadnej verejnej schôdze OZ konanej dňa 21. 10. 2011 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 5/2011 v pdf formáte alt