Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/2013 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 29. 10. 2013 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 8/2013 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2013 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 17. 9. 2013 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 7/2013 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2013 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 28. 6. 2013 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 6/2013 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2013 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 7. 6. 2013 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 5/2013 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2013 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 17. 4. 2013 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 4/2013 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2013 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 2. 4. 2013 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 3/2013 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2013 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 5. 3. 2013 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 2/2013 v pdf formáte alt

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2013 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 26. 2. 2013 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 1/2013 v pdf formáte alt 
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2012 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 17. 12. 2012 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 7/2012 v pdf formáte alt