Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 6. 11. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 30. 9. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.
Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 28. 8. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 15. 8. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 27. 6. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 27. 5. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 25. 2. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2014 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 10. 1. 2014 vo Vysokej nad Kysucou.

 

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 9/2013 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 13. 12. 2013 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 9/2013 v pdf formáte alt