Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 1/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 12. 03. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 1/2018603.29 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2017 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 12. 12. 2017 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 7/2017553.99 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/2017 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 06. 11. 2017 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 6/2017451.10 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2017 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 30. 08. 2017 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 5/2017670.54 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2017 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 27. 06. 2017 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 4/2017424.71 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 3/2017 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 06. 06. 2017 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 3/2017301.35 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/2017 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 09. 05. 2017 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 2/2017435.41 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 1/2017 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 14. 2. 2017 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 1/2017419.35 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 10/2016 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2016 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 10/2016533.88 KB