Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 8/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 31. 10. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 8/2018464.25 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 11. 09. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 7/2018467.87 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 02. 08. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 6/2018298.74 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 26. 06. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 5/2018419.80 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 15. 06. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 4/2018256.78 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 3/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 14. 05. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 3/2018518.93 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 04. 04. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 2/2018337.45 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 1/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 12. 03. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenie č. 1/2018603.29 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2017 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 12. 12. 2017 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 7/2017553.99 KB