Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 1/2019 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 31. 01. 2019 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 1/2019706.79 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 10/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 20. 12. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 10/2018548.99 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 9/2018 z ustanovujúcej schôdze OZ konanej dňa 29. 11. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 9/2018384.46 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 8/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 31. 10. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 8/2018464.25 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 11. 09. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 7/2018467.87 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 02. 08. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 6/2018298.74 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 26. 06. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 5/2018419.80 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 15. 06. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 4/2018256.78 KB

Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 3/2018 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 14. 05. 2018 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 3/2018518.93 KB