Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 19. 7. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/1999 zo schôdze OZ konanej dňa 10. 12. 1999 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 29. 3. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.