Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2006 zo schôdze OZ konanej dňa 16. 2. 2006 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2006 v doc formáte

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2006 zo schôdze OZ konanej dňa 21. 4. 2006 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 2/2006 v doc formáte

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 23. 2. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 19. 7. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/1999 zo schôdze OZ konanej dňa 10. 12. 1999 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 29. 3. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.