Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2005 zo schôdze OZ konanej dňa 18. 4. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2005 zo schôdze OZ konanej dňa 13. 6. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 3/2005 v doc formáte

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2005 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 8. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 4/2005 v doc formáte

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2005 z mimoriadnej schôdze OZ konanej dňa 30. 9. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 5/2005 v doc formáte

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2005 zo schôdze OZ konanej dňa 17. 10. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 6/2005 v doc formáte

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2005 zo slávnostnej záverečnej schôdze OZ konanej dňa 16. 12. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 7/2005 v doc formáte

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2006 zo schôdze OZ konanej dňa 16. 2. 2006 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2006 v doc formáte

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2006 zo schôdze OZ konanej dňa 21. 4. 2006 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 2/2006 v doc formáte

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 23. 2. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.