Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/2003 zo schôdze OZ konanej dňa 5. 11. 2003 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 9/2003 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2003 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 24. 9. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 10. 12. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2005 zo schôdze OZ konanej dňa 11. 2. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2005 zo schôdze OZ konanej dňa 18. 4. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2005 zo schôdze OZ konanej dňa 13. 6. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 3/2005 v doc formáte

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2005 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 8. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 4/2005 v doc formáte

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2005 z mimoriadnej schôdze OZ konanej dňa 30. 9. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie č. 5/2005 v doc formáte