Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2003 zo schôdze OZ konanej dňa 19. 8. 2003 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2006 zo schôdze OZ konanej dňa 9. 6. 2006 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 3/2006 v doc formáte


Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2003 zo schôdze OZ konanej dňa 16. 9. 2003 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 8/2003 zo schôdze OZ konanej dňa 5. 11. 2003 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 9/2003 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2003 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 24. 9. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 10. 12. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2005 zo schôdze OZ konanej dňa 11. 2. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2005 zo schôdze OZ konanej dňa 18. 4. 2005 vo Vysokej nad Kysucou.