Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2004 zo schôdze OZ konanej dňa 29. 3. 2004 vo Vysokej nad Kysucou.