Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2002 zo schôdze OZ konanej dňa 27. 9. 2002 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2007 zo schôdze OZ konanej dňa 20. 2. 2007 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2007 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2002 zo schôdze OZ konanej dňa 18. 10. 2002 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2006 z ustanovujúcej schôdze OZ konanej dňa 19. 12. 2006 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 6/2006 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2002 zo schôdze OZ konanej dňa 29. 12. 2002 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2003 zo schôdze OZ konanej dňa 10. 2. 2003  vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2006 zo schôdze OZ konanej dňa 16. 11. 2006 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 5/2006 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2003 zo schôdze OZ konanej dňa 18. 8. 2003 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2006 zo schôdze OZ konanej dňa 8. 9. 2006 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 4/2006 v doc formáte Sample Image