Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2000 zo schôdze OZ konanej dňa 22. 9. 2000 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2000 zo schôdze OZ konanej dňa 24. 11. 2000 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2000 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 12. 2000 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1 až 8/2001 zo schôdze OZ konanej v roku 2001 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2002 zo schôdze OZ konanej dňa 22. 2. 2002 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2002 zo schôdze OZ konanej dňa 26. 4. 2002 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2002 zo schôdze OZ konanej dňa 26. 7. 2002 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2007 zo schôdze OZ konanej dňa 19. 6. 2007 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 4/2007 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2007 zo schôdze OZ konanej dňa 20. 4. 2007 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 3/2007 v pdf formáteSample Image