Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 3/2008 zo schôdze OZ konanej dňa 25. 4. 2008 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 3/2008 v pdf formáteSample Image

 Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2008 zo schôdze OZ konanej dňa 19. 2. 2008 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 2/2008 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2008 zo schôdze OZ konanej dňa 15. 2. 2008 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 1/2008 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 7/2007 zo schôdze OZ konanej dňa 14. 12. 2007 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 7/2007 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 6/2007 zo schôdze OZ konanej dňa 16. 11. 2007 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 6/2007 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 5/2007 zo schôdze OZ konanej dňa 21. 9. 2007 vo Vysokej nad Kysucou.


Uznesenie č. 5/2007 v pdf formáteSample Image

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2000 zo schôdze OZ konanej dňa 18. 2. 1999 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 2/2000 zo schôdze OZ konanej dňa 5. 5. 2000 vo Vysokej nad Kysucou.

Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 4/2000 zo schôdze OZ konanej dňa 7. 7. 2000 vo Vysokej nad Kysucou.