Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 8/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 10. 12. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 8/2021736.98 KB