Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 05. 11. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 7/2021544.68 KB