Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 07. 09. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 6/20211.06 MB