Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 17. 8. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 5/2021443.00 KB