Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 18. 6. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 4/2021919.11 KB