Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 3/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 29. 4. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 3/2021534.00 KB