Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 25. 3. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 2/20211.31 MB