Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 1/2021 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 9. 2. 2021 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 1/20211.14 MB