Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2020 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 15. 15. 2020 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 7/2020506.53 KB