Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/2020 z riadnej schôdze OZ konanej dňa 10. 11. 2020 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 6/20204.02 MB