Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2020 z mimoriadnej schôdze OZ konanej dňa 10. 9. 2020 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 5/20202.29 MB