Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2020 z mimoriadnej schôdze OZ konanej dňa 29. 6. 2020 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 4/20202.31 MB