Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 3/2020 z mimoriadnej schôdze OZ konanej dňa 26. 5. 2020 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 3/2020253.76 KB