Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/2020 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 30. 4. 2020 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 2/2020607.12 KB