Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 1/2020 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 26. 2. 2020 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 1/2020382.84 KB