Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 9/2019 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 13. 12. 2019 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 9/2019948.61 KB