Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 8/2019 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 28. 11. 2019 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 8/2019334.44 KB