Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 7/2019 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 29. 10. 2019 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 7/2019468.18 KB