Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 6/2019 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 30. 08. 2019 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 6/2019298.37 KB