Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 5/2019 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 15. 08. 2019 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 5/2019456.73 KB