Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 4/2019 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 10. 07. 2019 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 4/2019263.92 KB