Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 3/2019 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 12. 06. 2019 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 3/2019555.21 KB