Uznesenia obecného zastupiteľstva č. 2/2019 z verejnej schôdze OZ konanej dňa 10. 04. 2019 vo Vysokej nad Kysucou.

pdfUznesenia č. 2/2019490.82 KB